vanilla_season_2023_cz

Stromy ukládají CO2 do dřevní hmoty • Stromy zvlhčují vzduch Stromy zlepšují kvalitu půdy • Stromy filtrují prach Stromy poskytují stín • Stromy jsou krásné… Při výrobě a dopravě zboží dochází k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Jsou to například Oxid uhličitý CO2, Oxid dusný N2O, Ozon O3, Metan CH4, Freony CFC a mnoho dalších. Koncentrace těchto plynů v atmosféře negativně ovlivňuje životní prostředí. Vyjadřuje se jako hmotnost přepočítaného oxidu uhličitého = gCO2e. VANILLA SEASON SÁZÍ STROMY Více informací najdete na www.vanillaseason.cz/CO2neutral ROZHODLI JSME SE TZV. UHLÍKOVOU STOPU PRODUKTŮ VANILLA SEASON ZCELA VYKOMPENZOVAT! Jak toho dosáhneme? Nejprve jsme u každého výrobku zvlášť vypočítali, jaká je jeho uhlíková stopa. Jedná se o číslo vyjádřené v gCO2e. Použili jsme metodiku Life Cycle Assessment (LCA) celosvětově působící organizace ECOACT. Každý výrobek, včetně obalů, jsme dekomponovali na jednotlivé materiály, ze kterých byl vyroben, a každý zvlášť zvážili. Také jsme na mapách změřili kolik kilometrů musí Vanilla Season urazit ať už lodí, vlakem, autem, nebo letadly. Všechny údaje dohromady určily předpokládané množství gCO2e na jeden každý kus. Uhlíková stopa se kompenzuje pomocí ofsetových programů. Může to být podpora obnovitelných zdrojů energie a také výsadbové programy. Když strom roste, vytváří prostřednictvím fotosyntézy svou hmotu a přitom spotřebovává oxid uhličitý z atmosféry. My jsme se rozhodli sázet stromy se sazimestromy.cz.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NDQ=